Footprint

Toekomstige houtbewerkers over duurzaam houtgebruik

Tips om je werkstuk voor te stellen

Niemand kijkt er naar uit om zijn werkstuk voor te stellen voor publiek, maar iemand moet het doen. En hoe doe je dat goed? In deze sectie lees je er alles over.

Zorg voor beeldmateriaal.
Dat helpt je om je uitleg leuk te brengen.
- Maak enkele foto’s terwijl jullie bezig zijn aan het werkstuk en toon ze tijdens je voorstelling. Zo ziet de jury dat er best wel veel werk in het maken van jullie werkstuk gekropen is.
- Een powerpoint kan je voorstelling wat meer uitstraling geven en het kan jou ook helpen als geheugensteuntje.
- Je kan ook een kort filmpje maken.
- Uiteraard hebben jullie ook een plan en/of schets gemaakt. Neem het mee en toon het aan de jury.

Vertel je verhaal
En doe dit aan de hand van volgende vragen.

- Stel jullie zelf kort voor: school, richting, jullie namen.

- Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te maken?

- Hebben jullie met de school al meegedaan aan de Wood Award? Ja? Vertel dit dan, en vertel misschien iets over projecten uit een vorige editie.

- Benadruk de duurzaamheid! Welke keuzes hebben jullie gemaakt die het werkstuk duurzaam maken? Welke aspecten van duurzaamheid vind je zelf het belangrijkst? Wat heb je bijgeleerd?

- Hoe zit jullie werkstuk in elkaar?
o Hoe werkt het?
o Uit welk materiaal bestaat het?
o Welke technieken hebben jullie gebruikt?
o Indien mogelijk, laat de jury het werkstuk eens gebruiken. Altijd leuk om zelf te ervaren hoe zo’n werkstuk aanvoelt.

- Waar komt jullie werkstuk te staan?

- Waarom moet jullie werkstuk de Green Wood Award winnen?

Heb je met meerdere studenten aan het werkstuk gewerkt? Zorg dan dat elk een deeltje verteld. De jury vindt het altijd leuk om meerdere personen aan het woord te horen over jullie werkstuk.

Vertel je verhaal op een luide, duidelijke en rustige manier. Neem een rechte houding aan. Je kan thuis oefenen voor de spiegel of (nog beter) in de klas voor de andere leerlingen. Een spiekbriefje met een aantal kernwoorden mag je zeker gebruiken.

Wees trots op je werkstuk! Jij bent een vakman en je hebt een mooi stuk gemaakt. Denk daaraan en het zal uitstralen naar de rest van de zaal.

Veel succes!

Leave a Reply